Politiets bruk av ansiktsgjenkjenning funnet ulovlig i Storbritannia

Politiets bruk av ansiktsgjenkjenning er funnet ulovlig i Storbritannia. Bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi til rettshåndhevelsesformål blir ansett som ulovlig fordi det krenker den grunnleggende retten til…

View More Politiets bruk av ansiktsgjenkjenning funnet ulovlig i Storbritannia