Norge holder døren åpen for Huawei i 5G-nettverket

Det har lenge vært tvil om Huawei kunne ta del i 5G-utbyggingene som foregår i Norge, men nå kommer det fram at den norske regjeringen åpner opp for Huawei. Det gjelder for 5G-nettverk som ikke er en del av kjerneinfrastrukturen.

Dette overlater forhandlingene til de ulike teleselskapene. Slik som nettverkene er bygd opp i Norge i dag, så er det 3 konkurrerende nettverk:

  • Telenor
  • Telia
  • Ice (Leier av Telia der de ikke selv har dekning)

Regjeringens innstilling er bredt velkommen av telekom- og mobilkommunikasjonsbranjsen, men i Washington viser det seg å bli dårlig mottatt.

Trump-administrasjonen har drevet aktiv lobbyvirksomhet mot nordiske regjeringer for å ikke gjøre forretninger med Huawei på bakgrunn av at det kan utgjøre en trussel mot nasjonal cybersikkerhet. Dette skyldes Huawei sin tilknytning til Kinas forsvars – og etteretningsbyråer.

«Det spesifikke fokuset for våre sikkerhetskrav faller på telekommunikasjonsselskaper og ikke på individuelle leverandører», uttaler Nikolai Astrup som er kommunal- og moderniseringsminister. Videre uttaler han: «Regjeringen fører en åpen og produktiv dialog om sikkerhetskrav. Det er telesektorens direkte ansvar å foreta sine egne risikovurderinger ved valg av leverandør av utstyr».

Norge har valgt en strategisk og særegen tilnærming til Huawei. Selskapet synes det er vanskelig å bygge partnerskap gjennom 5G leveransekontrakter for utstyr på tvers av nordiske markeder. Tilbake i 2019 opplevde Huawei en rekke tilbakeslag da Ericsson vant partnerskap med TDC og Telenor for sine nasjonale 5G-nettverk i Danmark og Norge.

Det har vært et anstrengt forhold mellom den danske regjeringen og Huawei. Selskapet skal ha gitt proforma garantier for integriteten og sikkerheten til sine 5G-teknologier og utstyr. Det skal ha kommet påstander om at kinesiske myndighetspersoner har prøvd å påvirke 5G-beslutningsprosessen.

Telenor har inngått et samarbeid med Ericsson om å levere sitt nasjonale 5G-nett i Norge. For å opprettholde 4G-nettet, så vil Telenor fortsatt bruke Huawei. For å oppgradere 5G-dekning på noen geografiske områder i landet vil også Huawei benyttes.

«Telenor har brukt Huawei som leverandør til våre nettverk i Norge siden 2009, og vår erfaring med å jobbe med dem har vært positiv», uttaler Anders Krokan som er visepresident for kommunikasjon i Telenor Norge. Videre uttaler han at: «Huawei har levert på de strenge sikkerhets- og kvalitetskravene vi har til våre leverandører. Dette er en grunnleggende betingelse i vårt samarbeid.»

Utstyrsleverandører til Norges telesektor er regulert i to primære lover uavhengig av om leverandøren er norsk eller utenlandsk. Dette er lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Ekomloven inkluderer bestemmelser som regulerer anskaffelse av utstyr og bruk av teknologi som tilbys av utenlandske leverandører fra land som ikke har en gjensidig sikkerhetsavtale med Norge.

Norges sikkerhetsbestemmelse, vedtatt i 2019, gjorde det ytterligere verre for Huawei å inngå 5G-partnerskap med Telenor ettersom Norge ikke har en gjensidig sikkerhetsavtale med Kina.

Ekomloven inneholder regler som går på tidsbegrenset lagring av personopplysninger og avlytting av elektronisk kommunikasjon. Lovgivningen fastsetter vilkårene for nettverksoperatører og hvordan utstyrsleverandører kan «fange» og beholde metadata.

Når det kommer til trafikkdata, så bestemmer ekomloven at dette må slettes eller gjøres anonymt så snart dataene ikke er nødvendige for kommunikasjons- eller faktureringsformål. For videre behandling av trafikkdata kreves det samtykke fra brukerne.

Det var et samlet del av den sikkerhetslovgivende makt samt strenge tilsyns- og politimekanismer som spilte en viktig rolle i å overbevise regjeringen om å flytte ansvaret for fremtidig samarbeid med Huawei fra staten til aktører i telekomindustrien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *