Internettbruk øker blant fattige brasilianere

Det har vært en betydelig økning i tilgang på Internett blant fattige brasilianere under utbruddet av Covid-19. Spesielt merkes økt tilgang til finansielle tjenester og offentlige tjenester blant de med lav inntekt.

Studien har blitt utført av Cetic.br, som er en avdeling under Brazilian Network Information Center (NIC.br). De siste månedene har internettbruken i Brasil nådd nye høyder som man aldri har sett før. Bruken skal ha økt til så mye som 13,5 Tbps (Terabite per sekund).

I Brasil kan man grovt sett dele inn befolkningen i fem ulike grupper:

  • Eliten (Klasse A)
  • Den øvre middelklasse (Klasse B)
  • Den nedre middelklasse (Klasse C)
  • De fattige i arbeiderklassen (Klasse D)
  • Ekstremt fattige og arbeidsløse (Klasse E)

I studien kommer det fram at internettbruken har økt mye blant befolkningen i klasse D og E. Mye drever av internetthandel, underholdning, digital tilgang til offentlige tjenester og utdanning.

Ifølge rapporten fra Cetic.br, så skal andelen som handler på nett i klasse C ha økt fra 37 til 64 prosent. For klasse D og E, så har denne andelen økt fra 18 til 44 prosent. Blant velstående brasilianere har økningen skjedd fra 63 til 85 prosent.

I løpet av de siste fem månedene har det skjedd en tredobling av matbestillinger via leveringsapper. Her er økningen fra 15 til 44 %.

Ser man på underholdning på nett, så har andelen blant de som betaler for strømmetjenester gått fra 29 til 41 % blant folk i klasse C. I klasse E og D er det nå 8 % som betaler for strømmetjenester mot 4 % før koronautbruddet. Blant klasse A og B har streaming av musikk gått fra 16 til 26 %.

Regjerings nødhjelpsordningskjema er en annen forklaring på at internettbruken har gått opp blant fattige. Mobiloperatører gir tilgang til tjenesten gratis.

Under pandemien har Brasil virkelig fått fart på den digitale utviklingen av offentlige tjenester. I en rapport fra FN kommer det fram at Brasil er et av de landene som beveger seg raskest når det kommer til digital utvikling.

En annen merknad som kommer fram i rapporten fra Cetic.br-studien er at selskaper har økt bruken av elektronisk kommunikasjon for å snakke med publikummet sitt under koronapandemien. Her spiller Whatsapp en nøkkelrolle, og lar bedrifter snakke direkte til sine kunder. Bedrifter som bruker Whatsapp og lignende verktøy har økt fra 26 til 46 % under pandemien.

Det har vært en stor framgang, men til tross for dette er mange digitalt ekskludert i Brasil. I en fersk undersøkelse gjort av Brazilian Internet Steering Committee (CGI.br), kommer det fram at 71 % av brasilianske husholdninger har tilgang til Internett i dag. Likevel er så mange som 20 millioner husholdninger uten Internett.

Begrensinger i nettilgang er spesielt merkbart i de fattigste områdene i landet. I den nordøstlige regionen i Brasil er det så mange som 35 % som ikke bruker Internett. Blant familier på minimulønn, så er denne andelen på 45 %.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *